Uzavřené sbírky uložené v MZK: [ BKB ] [ MK ] [ L ] [ JCH ] [ G ] [ ZK ] [ MP ] [ S ] [ UB ]
Restituované sbírky, zpracované v MZK: [ F ] [ ZD ] [ D ] [ MT ] [ K ] [ H ] [ Mn ] [ JM ]

Naskenované lístkové katalogy historických sbírek

Celkem 39411 lístků

Uzavřené sbírky uložené v MZK:

BKB 3039 lístků  [ A ] ; [ D ] ; [ Gr ] ; [ L ] ; [ Pi ]
MK 1982 lístků [ A ] ; [ G ] ; [ M ] ; [ S ]
L 329 lístků [ A ]
JCH 156 lístků [ A ]
G
2668 lístků [ A ] ; [ E ] ; [ Kr ] ; [ S ]
ZK 2453 lístků [ A ] ; [ E ] ; [ Ch ] ; [ N ] ; [ S ]
MP 2109 lístků [ A ] ; [ E ] ; [ J ] ; [ N ] ; [ S ] ; [ U ] ;
S 594 lístků [ A ]
UB 488 lístků [ A ]

Restituované církevní knihovny:

F 385 lístků [ A ]
ZD 4368 lístků [ A ] ; [ Bd ] ; [ D ] ; [ G  ] ; [ I ] ; [ L ] ; [ O ] ; [ R  ] ; [ Schi ]
MT 1514 lístků [ A ] ; [ L ] ; [ P ] ; [ U]
D 2481 lístků [ A ] ; [ D ] ; [ H ] ; [ M ] ; [ R ] ; [ U ]
K 4722 lístků [ A ] ; [ C ] ; [ F  ] ; [ Ch  ] ; [ M  ] ; [ Pi ] ; [ Si ]
H 3637 lístků [ A ] ; [ D ] ; [ F ] ; [ J ] ; [ M ] ; [ P ] ; [ Sch ] ; [ U ]
Mn 6655 lístků [ A ] ; [ B ] ; [ C ] ; [ E ] ; [ G ] ; [ I ]  ; [ K ] ; [ L ] ; [ Me ] ; [ O ] ; [ Pich ] ; [ Pock ] ; [ Skoc ] ; [ W ]
JM 1831 lístků [ A ] ; [ I ] ; [ M ] ; [ R ]