Zpěv s klavírem - doprovod houslí (violy) a klavíru (varhan)