Chrámová hudba - jeden hlas s průvodem varhan a smyčcových nástrojů