Rozcestník

Klavír Housle Viola Violoncello
Viola da gamba Kontrabas Dechové nástroje Drnkací nástroje
Bicí nástroje Harmonika Kytara Varhany
Harmonium Komorní hudba Partitury a hlasy Sbory
Zpěv s klavírem Písně zábavné a taneční Dechový orchestr Zábavní orchestr
Taneční orchestr Salonní orchestr Univerzální orchestr Vánoční hudba
Chrámová hudba

Klavír

písňové formy francouzské písňové formy jiné písňové formy německé variace
směsi fantazie cykly koncerty
kadence suity sonáty hudba k tanci starší
tance stylizované jazz hudba komorní a symfonická předehry
výňatky Komorní hudba Fantasie Ouvertury
Hudba pro mládež Taneční hudba Klavír pro 6 ruk Klavír pro 4 ruce a jiné nástroje
2 klavíry a jiné skladby Klavír pro 2 hráče Klavír pro 4 hráče 3 klavíry
4 klavíry Keyboard

Housle

školy a etudy sonáty a sonatiny variace menší formy
národní písně koncerty hudba pro mládež hymny
sonáty sonatiny koncerty aprangementy
edice německé edice francouzské edice jiné suity
hudba pro mládež taneční hudba skladby původní cyklická díla
úpravy symfonií hudba pro mládež taneční hudba 2 housle a klavír
2 housle s průvodem 3 housle a klavír

Viola

školy etudy solo viola a klavír
2 violy

Violoncello

školy etudy solo koncerty
sonáty skladby cyklické variace 2 violoncella
4 violoncella

Viola da gamba

viola da gamba

Kontrabas

kontrabas violoncello a klavír kontrabas a klavír

Dechové nástroje

Dechové nástroje sola etudy školy
flétna a klavír zobcová flétna a klavír hoboj hoboj a klavír
ocarina anglický roh saxofon saxofon a klavír
solo školy etudy 2 klarinety
klarinet a klavír 2 klarinety a klavír fagot fagot a klavír
lesní roh lesní roh a klavír 2 lesní rohy trubka
trubka a klavír pozoun a klavír tuba eufonium

Drnkací nástroje

cembalo harfa citera mandolína
soubory mandolín loutna banjo balalajka
balalajka s klavírem cimbál lidové nástroje jiné

Bicí nástroje

bicí nástroje xylofon soubory lidových nástrojů lidové tance a pásma

Harmonika

školy instruktivní skladby lidové písně populární skladby
úpravy jiné skladby harmonika a klavír soubory harmonik
foukací harmonika

Kytara

kytara kytara a klavír soubory kytar

Varhany

varhany školy varhany pro 4 ruce varhany a klavír

Harmonium

harmonium harmonium a klavír

Komorní hudba

housle a violoncello housle a viola viola a violoncello flétna a housle
flétna a kytara různá obsazení tria dechová tria smíšená
tria smyčcová kvarteta smyčcová klavírní kvarteta dechová kvarteta
dvojitá kvarteta smíšená kvarteta smyčcová kvarteta klavírní kvinteta smyčcová
dechová kvinteta klavírní kvinteta dechová smíšená kvinteta sexteta
septeta okteta noneta komorní hudba jiná

Partitury a hlasy

ourvetury vokálně symfonická díla jiná zpěv a klavírní doprovod
zpěv bez doprovodu zpěv a různý doprovod sborníky

Sbory

sbory jednohlasé sbory dvojhlasé sbory trojhlasé sbory čtyřhlasé
sbory mužské sbory smíšené sbory ženské a dětské dvojsbory a trojsbory obecné
sborové učebnice hymny jednohlasé sbory a capella smíšené

Zpěv s klavírem

hymny dětské písně zpěvníky různé písně bez průvodu
budovatelské písně s klavírem budovatelské písně s harmonikou revoluční písně pionýrské písně
spirituály sborníky nejednotného charakteru koncerty árie
zpěv s klavírem písně německé písně ruské a sovětské písně francouzské
písně italské písně jiné německé ruské a slovenské
jiné housle a klavír flétna a klavír varhany
smyčcové kvarteto dechové nástroje harmonika cemballo

Písně zábavné a taneční

písně taneční a zábavné bez doprovodu jednoduché bez doprovodu klavírní doprovod

Dechový orchestr

instruktivní literatura hudba ke cvičení jiné

Zábavní orchestr

zábavní orchestr estrádní orchestr zábavní orchestr smyčcový salonní kvarteta

Taneční orchestr

taneční orchestr

Salonní orchestr

národní tance ouvertury hymny

Univerzální orchestr

polky tanga waltzy jiné tance
operety

Vánoční hudba

jednohlas s průvodem vícehlasé s průvodem pro klavír pro housle
pro jiné nástroje

Chrámová hudba

ostatní formy Te Deum Stabat mater kancionály
duchovní hudba jiná offertoria 1hlas bez průvodu 1hlas s průvodem
s průvodem orchestru dva hlasy s průvodem i bez tři hlasy s průvodem i bez čtyři hlasy s průvodem i bez
pět hlasů s průvodem i bez šest hlasů s průvodem i bez jednohlasé s průvodem ženské i dětské s průvodem
bez průvodu smíšené sbory s průvodem smíšené sbory bez průvodu mužské sbory s průvodem
mužské sbory bez průvodu dvojsbory a osmihlasé sbory