Rozcestník

Klavír Housle Viola Violoncello
Viola da gamba Kontrabas Dechové nástroje Drnkací nástroje
Bicí nástroje Soubory lidových nástrojů Harmonika Kytara
Varhany Harmonium Komorní hudba Partitura a hlasy
Lidové písně Sbory Zpěv s klavírem Písně zábavné a taneční
Dechový orchestr Zábavní orchestr Taneční orchestr Salonní orchestr
Univerzální orchestr Vánoční hudba Chrámová hudba

Klavír

etudy školy hudba ke cvičení národní písně
hymny skladby instruktivní souborná vydání vybraná díla a alba
písňové formy české a slovenské písňové formy ruské a sovětské písňové formy francouzské písňové formy jiné
písňové formy německé variace směsi fantazie
cykly koncerty kadence suity
sonáty hudba k tanci starší pochody tance stylizované
jazz hudba komorní a symfonická předehry vokálně instrumentální formy
výňatky opery s textem českým opery s textem francouzským opery s textem italským
opery s textem ruským opery s textem jiným opery bez textu opery s textem německým
operety scénické hudby melodramy balety
pro 4 ruce – skladby původní pro 4 ruce – komorní hudba pro 4 ruce – symfonie a symfonické básně pro 4 ruce – symfonické formy jiné
pro 4 ruce – ouvertury pro 4 ruce – hudba pro mládež pro 4 ruce – taneční hudba pro 4 ruce – výňatky
pro 6 rukou pro 4 ruce a jiné nástroje 2 klavíry – koncerty 2 klavíry – jiné skladby
2 klavíry – jiné skladby pokračování 2 klavíry pro 8 rukou 3 klavíry 4 klavíry
Keyboard

Housle

školy a etudy solo ouvertury a fantasie úpravy symfonií a symfonických básní
variace menší formy národní písně národní písně
hudba pro mládež hymny housle a klavír – školy a etudy housle a klavír – sonáty
housle a klavír – sonatiny housle a klavír – koncerty housle a klavír – úpravy různé housle a klavír – písňové formy české a slovenské
housle a klavír – písňové formy ruské a sovětské housle a klavír – písňové formy německé housle a klavír – písňové formy francouzské housle a klavír – písňové formy jiné
housle a klavír – ouvertury a fantasie housle a klavír – suity housle a klavír – hudba pro mládež housle a klavír – taneční hudba
2 housle – školy a etudy 2 housle – skladby původní 2 housle – cyklická díla 2 housle – opery
2 housle – ouvertury a fantasie 2 housle – úpravy symfonických forem 2 housle – hudba pro mládež 2 housle – menší formy
2 housle – taneční hudba 2 housle a klavír 2 housle s průvodem 3 housle
3 housle a klavír 4 housle

Viola

školy etudy solo viola a klavír
2 violy

Violoncello

školy etudy solo menší formy a úpravy
koncerty sonáty skladby cyklické variace
2 violoncella 4 violoncella

Viola da gamba

viola da gamba

Kontrabas

školy a etudy školy a etudy kontrabas a klavír

Dechové nástroje

Dechové nástroje sola etudy školy
flétna a klavír 2 flétny 1-4 zobcové flétny zobcová flétna a klavír
hoboj hoboj a klavír ocarina anglický roh
saxofon saxofon a klavír klarinet - solo klarinet - školy
klarinet - etudy 2 klarinety klarinet a klavír 2 klarinety a klavír
3-4 klarinety fagot fagot a klavír lesní roh
lesní roh a klavír 2 lesní rohy 3-4 lesní rohy trubka
trubka a klavír 2 a více trubek pozoun 2-4 pozouny
pozoun a klavír tuba eufonium

Drnkací nástroje

cembalo harfa citera mandolína
soubory mandolín loutna banjo balalajka
balalajka s klavírem cimbál lidové nástroje jiné

Bicí nástroje

bicí nástroje xylofon

Soubory lidových nástrojů

Soubory lidových nástrojů lidové tance a pásma

Harmonika

etudy školy instruktivní skladby lidové písně
taneční skladby populární skladby jiné skladby úpravy
jiné skladby harmonika a klavír soubory harmonik foukací harmonika

Kytara

kytara školy a etudy kytara a klavír soubory kytar

Varhany

varhany školy varhany pro 4 ruce varhany a klavír

Harmonium

harmonium harmonium a klavír

Komorní hudba

housle a violoncello housle a viola viola a violoncello flétna a housle
flétna a kytara různá obsazení tria klavírní tria dechová
tria smíšená tria smyčcová smyčcová kvarteta A-Sp smyčcová kvarteta Sp-Z
klavírní kvarteta dechová kvarteta dvojitá kvarteta smíšená kvarteta
smyčcová kvinteta klavírní kvinteta smyčcová dechová kvinteta klavírní kvinteta dechová
smíšená kvinteta sexteta septeta okteta
noneta jiná obsazení

Partitura a hlasy

symfonie koncerty a koncertatní hudba symfonické básně a jiná symfonická díla ouvertury
jevištní díla vokálně symfonická díla jiná

Lidové písně

zpěv a klavírní doprovod zpěv bez doprovodu zpěv a různý doprovod sborníky
sbor bez doprovodu sbor s doprovodem zpěvníky a sborníky

Sbory

jednohlasé s doprovodem klavíru dvojhlasé s doprovodem klavíru trojhlasé s doprovodem klavíru čtyřhlasé s doprovodem klavíru
ženské a dětské s doprovodem klavíru mužské s doprovodem klavíru smíšené s doprovodem klavíru mužské a capella
ženské a dětské a capella dvojsbory a trojsbory obecné sborové učebnice hymny jednohlasé
smíšené a capella smíšené a capella (pokračování 1) smíšené a capella (pokračování 2)

Zpěv s klavírem

školy a cvičebnice hymny dětské písně zpěvníky dětské
různé písně bez průvodu budovatelské písně s klavírem budovatelské písně s harmonikou revoluční písně
pionýrské písně spirituály sborníky nejednotného charakteru teoretické-praktická díla
alba a souborná vydání alba a souborná vydání (pokračování 1) alba a souborná vydání (pokračování 2) vokální soubory (komorní)
árie árie (pokračování) písně české písně německé
písně ruské a sovětské písně ruské a sovětské (pokračování) písně francouzské písně italské
písně jiné písňové cykly české písňové cykly německé písňové cykly ruské a sovětské
písňové cykly francouzské a italské písňové cykly jiné doprovod klarinetu a klavíru doprovod houslí (violy) a klavíru (varhan)
doprovod flétny a klavíru doprovod varhan (harmonia) doprovod smyčcového kvarteta doprovod kytary (loutny)
doprovod klavíru a dalších nástrojů doprovod harmoniky jiný doprovod jiný doprovod (pokračování)

Písně zábavné a taneční

bez doprovodu bez doprovodu (pokračování 1) bez doprovodu (pokračování 2) bez doprovodu (pokračování 3)
klavírní doprovod doprovod harmoniky doprovod kytary doprovod kytary

Dechový orchestr

instruktivní literatura hudba ke cvičení hymny pochody
jiné

Zábavní orchestr

zábavní orchestr estrádní orchestr zábavní orchestr smyčcový salonní kvarteta

Taneční orchestr

taneční orchestr

Salonní orchestr

pochody národní tance ouvertury fantazie
úpravy symfonické hudby hymny

Univerzální orchestr

písně polky tance tanga
waltzy jiné tance operety

Vánoční hudba

jednohlas s průvodem vícehlasé s průvodem pro klavír pro housle
pro jiné nástroje

Chrámová hudba

mše ostatní formy Te Deum Stabat mater
kantáty pašije kancionály duchovní hudba jiná
offertoria zpěvníky křesťanské 1hlas bez průvodu 1hlas s průvodem
jeden hlas s průvodem varhan a smyčcových nástrojů jeden hlas s klavírem s průvodem orchestru dva hlasy s průvodem i bez
tři hlasy s průvodem i bez čtyři hlasy s průvodem i bez pět hlasů s průvodem i bez šest hlasů s průvodem i bez
sbory s doprovodem jednohlasé s průvodem sbory ženské a dětské s průvodem sbory ženské a dětské bez průvodu
smíšené sbory s průvodem smíšené sbory bez průvodu mužské sbory s průvodem mužské sbory bez průvodu
dvojsbory a osmihlasé sbory